Dry Needling

Wat is Dry Needling?

Dry Needling betekent letterlijk: "droge naald", dus zonder toevoeging van medicatie.
Dry needling wordt uitgevoerd met acupunctuurnaalden, maar het is geen acupuntuur. Acupuntuur maakt gebruik van energiebanen en dry needling is voor de behandeling van myofasciale pijnen (MPS).

Myofasciale pijnsyndroom (MPS) is de meest voorkomende oorzaak van chronische pijn in het bewegingsapparaat. 

Kenmerken van MPS zijn:

  • regionale gevoeligheid en referred pain (pijn óp afstand')
  • voelbare strakke spieren met triggerpoints (pijnpunten)
  • toename van locale en 'referred' pijn bij druk op triggerpoint
  • beperkte beweeglijkheid door relatieve spierverkorting
  • krachtsvermindering, overigens zonder opvallende atrofie

MPS ontstaat vaak bij

  • mechanische stressfactoren bijv. instabiliteit
  • traumata, waarbij spieren zijn betrokken
  • langdurigeherhaalde irritaties van weke delen zoals CANS/RSI
  • biomechanische factoren zoals houdingsinvloeden, beenlengteverschil of spierverkortingen
  • neurogene entrapments zoals bijv. bij TOS en CTS

Dry needling is een van de meest effectieve vormen van therapie voor MPS.
Het geeft snel een blijvende spieronstpanning en daardoor ook pijnverminderingen een verbeterde mobiliteit.

Daarnaast is het zaak om de predisponerende en onderhoudende factoren van MPS te onderkennen en de oorzaak, indien mogelijk, mee te behandelen.

Wetenschappelijk onderzoek naar dry needling komt de laatste jaren sterk op gang.
Via een speciale cursuswebsite en nascholing blijft de geschoolde fysiotherapeut bij.

Meer informatie is te vinden op www.dryneedling.nl .